Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1208060-002
0
0
Na mogile znajduje się ziemny kopiec, zwieńczony żeliwnym, ażurowym krzyżem na betonowym postumencie. Na frontowym zboczu kopca, na betonowej podstawie umieszczona jest tablica z czarnego granitu z godłem Państwa i napisem: „W hołdzie/ bohaterski kosynierom/ i żołnierzom regularnych/ wojsk koronnych/ Rzeczypospolitej – / uczestnikom insurekcji/ kościuszkowskiej poległym/ w bitwie racławickiej/ 4 kwietnia 1794 r. w walce o wolność i niepodległość Polski”. Po lewej stronie od tablicy znajduje się metalowy znicz. Otoczenie mogiły oraz prowadząca do niej przez pole ścieżka wyłożone są kostką brukową.

Pochowano tu poległych w bitwie pod Racławicami 4 kwietnia 1794, kiedy dowodzone przez Naczelnika Tadeusza Kościuszkę siły powstańców pokonały rosyjski korpus generała Denisowa. Pole bitwy pod Racławicami zostało uznane Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 kwietnia 2004 r. za pomnik historii.
  • J. Lubicz-Pachoński, Bitwa pod Racławicami, Warszawa 1984.
  • S. Garncarczyk, W. Garncarczyk, Powstanie Kościuszkowskie ze szczególnym uwzględnieniem wypadków na terenie Ziemi Miechowskiej, w: Powiat miechowski, T. IV: Z walk o niepodległość. Racławice–Miechów-Ulina, Miechów 1929, s. 7-40 (22-23 – zdjęcia mogił w Dziemięrzycach).
  • Ziemia miechowska, moja mała ojczyzna, red. W. Barczyński, S. Piwowarski, Miechów 2010, s. 198-202, 215.