Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1210060-004
1
1
Na mogile lastrykowy na nagrobek, u wezgłowia lastrykowy krzyż łaciński i przylegająca do niego prostokątna stela z wyciętym prawym górnym rogiem i umieszczoną na licu tablicą z napisem: „Ś.†P./ Józef/ GÓROWSKI/ Rozstrzelany 1 VI 1946/ z rąk miejscowej bandy U.B./ za współpracę z partyzantami/ przeżywszy lat 43/ Boże zbaw Jego Duszę”.

Józef Górowski, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego został zamordowany w nocy w z 31 maja na 1 czerwca 1946 r. przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.
  • M. Korkuć, Zostańcie wierni tylko Polsce... Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947), Kraków 2002, s. 522-523.
  • Urząd Gminy Korzenna, Urząd Stanu Cywilnego, Akt zejścia z 20 listopada 1947 wystawiony na zgłoszenie Urzędu Wojewódzkiego Wydział Administracji pismo L.A.C/2a/9/186/47 z 6 listopada 1947 r.
  • Księga zmarłych Siedlce 1874-1972, str. 115, nr 10, rok 1946.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
GÓROWSKI JÓZEF