Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1206100-024
20
0
Mogiła ziemna, otoczona drewnianymi żerdziami wspartymi na słupkach. Na mogile znajdują się dwa kamienie z tablicami w języku hebrajskim i polskim: „TU SPOCZYWA OK. 20 ŻYDÓW Z OKOLIC OJCOWA/ W WIEKU OD 12 DO 50 LAT ROZSTRZELANYCH/ PRZEZ NIEMCÓW W 1943 ROKU/ OJCÓW 1993, W 50-TĄ ROCZNICĘ ICH ŚMIERCI”.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984 (s. 72-73).
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
20