Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1215080-006
1
1
Na mogile lastrykowy znajduje się nagrobek, u wezgłowia flankowana prostopadłościennymi słupkami, zwieńczona krzyżem z pasyjką attyka, w którą wmurowana jest tablica z napisem: „Ś.†P./ TU SPOCZYWA/ NASZ NAJUKOCHAŃSZY/ STAŚ MAREK/ URODZONY 23.XI.1917/ ZMARŁ 12.VI.1946/ DWUDZIESTEJ WIOŚNIE ŻYCIA/ TY NAM STASIA ZABRAŁEŚ/ O BOŻE, TĘ STRASZNĄ BOLEŚĆ/ PRZYJMUJEMY W POKORZE/ CHOCIAŻ PŁACZEMY ŁZAMI/ KRWAWEMI BĄĆ WOLA TWOJA/ W NIEBIE I NA ZIEMI/ STROSKANA MATKA I SIOSTRY”. Na krzyży umieszczona jest tabliczka z napisem: „por. Stanisław Marek/ żołnierz A.K./ zamordowany przez U.B./ w Zawoi-Cyrli/ Pokój jego duszy”.

Pochowany w tym grobie Stanisław Marek ps. „Orlicz”, dowódca oddziału „Huragan”, poległ 12 lipca 1946 r. na polanie Sulowa Cyhrla w masywie Babiej Góry w walce z obława oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza.
  • M. Korkuć, Zostańcie wierni tylko Polsce... Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947), Kraków 2002, s. 583-584.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
MAREK STANISŁAW PORUCZNIK