Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205010-002
99
1
Cmentarz znajduje się 300 m na wschód od szosy Gorlice-Moszczenica. Zbudowany jest na planie litery T i otoczony betonowym murem. Od zachodu cmentarz ogrodzony jest płotem z żelaznych prętów. Do środka cmentarza prowadzi jednoskrzydłowa furtka. Główny element stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński z ramionami spiętymi półkolistym łukiem. Na cmentarzu znajduje się 6 grobów zbiorowych. Oznaczone są lotaryńskimi krzyżami z żelaza osadzonymi na niskich postumentach.

Pochowanych zostało tutaj 99 żołnierzy rosyjskich, spośród których tylko jedna osoba została zidentyfikowana.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 126.
  • J. P. Drogomir,Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 1, Tarnów 1999, s. 474-475.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 167.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 94.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
SOWODSKI DYMITRIEW INFANTERIST Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 98