Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205020-010
5
0


Grób oznaczony jest metalowym krzyżem łacińskim. Ogrodzony jest żelaznym łańcuchem zawieszonym na betonowych słupkach.


 


Pochowano tu pięciu partyzantów rozstrzelanych przez hitlerowców.

Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Partisanen 5