Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205060-002
137
122
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od południa i północy kamiennymi słupami połączonymi metalowymi rurami, a od wschodu i zachodu – kamiennym murem. Znajdujące się od strony południowej wejście zamyka dwuskrzydłowa metalowa furtka. Przed cmentarzem po prawej stronie od wejścia znajduje się pulpitowa tablica informacyjna.

Na odcinku muru przy południowo-zachodnim narożniku umieszczona jest tablica z herbami Polski i Węgier oraz napisem w języku polskim i węgierskim:

„RENOWACJA CMENTARZA ZOSTAŁA WYKONANA W ROKU 2016/ STARANIEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIE/ MINISTERSTWA OBRONY WĘGIER". Główny element cmentarza stanowi umieszczona w północnej części ogrodzenia ściana pomnikowa, zwieńczona krzyżem łacińskim. We wnęce pomnika znajduje się tablica inskrypcyjna z napisem:

„KOMMT NICHT MIT KRÄNZEN, KOMMT MIT OFFNEN SINNEN,
UM AUFZUNEHMEN UND IN REIHNEN HERZEN
HINWEGZUTRAGEN DIESER STÄTTE MAHNUNG:
SEID EINIG, SELBSTLOS, MUTIG UND GETREU!”

Występują tu nagrobki w formie:

– dużych betonowych stel o ściętych narożach z wysokim drewnianym krzyżem z dwuspadowym zadaszeniem.
– dużych betonowych stel o ściętych narożach z wysokim drewnianym krzyżem z dwuspadowym zadaszeniem.

Na małych stelach umieszczone są owalne, a na dużych – prostokątne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

Mogiły rozmieszczone są w rzędach. W 15 grobach zbiorowych i 43 pojedynczych pochowano 137 żołnierzy armii austro-węgierskiej z 9, 10, 11, 16 Pułku Piechoty Honwedów i 5 Batalionu Saperów. Cmentarz został odnowiony w 2016 r. ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego oraz Ministerstwa Obrony Węgier.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s. 287-341 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 111 (2 fotografie).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/181a.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 191-192.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 577-579.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 113-114.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 176-177.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ANGYAL GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
ROHÁLY ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
JUHASZ IZIDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
MUHA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
ADAMKO JÁNOS VERBICZKI ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
VOLG GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SATANEK JÁNOS ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
DOLNY IMRE KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
OBREZSÁN LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
KRAJOS PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
PÓR ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KLESZNYÁK ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KRUPINSZKI ISTVÁN ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
BRILLA MIKLÓS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PERLOTLI JAKOB SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
ZDACSEK STEFAN SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
SZABÓ I LUDWIG SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
TELTSCH MANO MARCZI HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZÉMKO GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABÓ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LÉNKEI FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
BENYÓ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BRÁZ JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOLÁR JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
REPÁK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSIK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BENYO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GÖRGY GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SOLTESZ BÉLA HONVED Österreich-Ungarische Armee
VEIERKS IGNÁC HONVED Österreich-Ungarische Armee
MAGYAR ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOWALSZKI MIKLÓS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BOK ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSIK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
FILO JÁNOS ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
DRENKO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HORVÁTH JÓZSEF ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
SZEGEDI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LALIK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PETRISZKO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZAGYI JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSORBA JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
POPOWITS LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
GORZO GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
MALYUD ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
CZILKO JÓZSEF ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
FULKAN ANDRÁS ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
PAULIKOVSZKI TADEUSZ LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
GONDA JÁNOS ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
BUZCIK RUDOLF ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
FORRAI ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
POLENCSÁR JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SCHVARCZ VILMOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
NÓTNI FERENC LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
GAJDOS JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
LESKO JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MACZANIN ELEK LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KERTÉSZ ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MATJASIČ JAKOB PIONIER Österreich-Ungarische Armee
RUNAK PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
VITKAI MIHÁLY FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
TÓTH GYULA LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
GAZDAG MIHÁLY ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
MADAI ZSIGMOND LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MURIN MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
NOSZÁLY GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
DOLINSZKY FERENC JÓZSEF ZUGSFÜRHER Österreich-Ungarische Armee
DANCSO FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
TARNÖCZI GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SCHVITLAK JÁNOS KOLEJA HONVED Österreich-Ungarische Armee
KIÉS GUSZTÁV HONVED Österreich-Ungarische Armee
MAGYAR ANDRÁS E. HONVED Österreich-Ungarische Armee
BIRÓ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PETYKÓ PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
POR ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HORVÁTH PÁL LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZIDORA JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
MOLNÁR LÁSZLÓ LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SANKO GYULA HONVED Österreich-Ungarische Armee
PAULINKO MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
RUFUSZ MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
FIEMRA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
LÁKATOS JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
KANTOR JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
PILLÁ VAZUL LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
REWÉSŹ IMRE HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO PÉTER HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOVÁCS IGNÁC HONVED Österreich-Ungarische Armee
DOBAI SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
PUTNOKI ÁBEL LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
JUHASZ SAMUL LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KIRÁLY JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
EGED LAJOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
WINKLER BÉLA ALBERT ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
HUTKA IMRE GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KONCZ JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
LECHMÁN MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
NYIRI ELEK LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BORSÖK SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
VILMOS PÉTER HONVED Österreich-Ungarische Armee
PÁVUK PÉTER LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SIPRILA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KUCSERA PÉTER HONVED Österreich-Ungarische Armee
SEFOVITS LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
DRASKOWSZKI ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
NEMCSUK JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
SIPOLA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALOGH JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZEGEDI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZLESZJAK BEZSÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
SCHWIMA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
DANCSIK PÉTER ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
KÖCSA ISTVÁN ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
KONCZ BALÁZS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOPÁCSI PÉTER HONVED Österreich-Ungarische Armee
WILDNER GYULA TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
TANYI SÁNDOR ZUGSFÜRHER Österreich-Ungarische Armee
KUSNYIRIK JÁNOS ZUGSFÜRHER Österreich-Ungarische Armee
RUSZIN LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
MADAI ZSIGMOND HONVED Österreich-Ungarische Armee
JAKUS PÁL GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 15