Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205090-015
118
20
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony murem kamiennym z betonową nakrywą, dostosowanym uskokami do nachylenia terenu. Zamknięte jednoskrzydłową drewnianą furtką wejście znajduje się od strony zachodniej. W północno-zachodnim narożniku ustawiony jest kamienny obelisk z niszą na tablicę memoratywną.

Na wprost wejścia znajduje się wysoki, drewniany krzyż z blaszanym, półkolistym zadaszeniem.

Mogiły są obramowane i oznaczone nagrobkami w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.

W 14 grobach zbiorowych pochowano 41 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 77 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 885-915 (plany, rzut ogrodzenia i pomnika głównego, projekty krzyży, wykazy pochowanych), GW 61 s. 50 (3 fotografie archiwalne)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 122.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 381-382.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 150-151.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 34.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 78.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
SIDL FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WELESZKOWITSCH JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MACHUTA EMILIAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BERGER FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BLAHA WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HOFMANN EMILIAN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RETRAJSKI PETER SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHUH FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STRUPREITER ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RUŽIČKA JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PILNÝ FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GÓRSKI ANTON ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
VOKURKA JOSEF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
VLČEK KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
RAAB PAUL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
THIN VALENTIN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZUBRZYCKI ALEXANDER SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHWEIGER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SOCHOR JOSEF ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
VETROVSKY PETER LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 21
Russische Armee 77