Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1216050-004
88
70
 Cmentarz założony jest na planie prostokąta ze ściętym jednym narożnikiem i ogrodzony betonowymi słupami na podmurówce połączonymi płotem z metalowych prętów. Znajdujące się od strony północno-wschodniej wejście zamykane jest jednoskrzydłową żelazną furtką. Główny element cmentarza stanowi pomnik w formie obelisku na wysokim postumencie.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– dużych żelaznych krzyży z płaskowników nakrytych blaszanym zadaszeniem o ząbkowanej krawędzi,
– żeliwnych krzyży z datą „1915” na betonowych podstawach,
– krzyży lotaryńskich z płaskownika na betonowych podstawach.

W 88 grobach pojedynczych pochowano 54 żołnierzy z armii niemieckiej, 28 z armii austro-węgierskiej i 6 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska 70 pochowanych.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 322-323.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 479-482 (archiwalna fotografia cmentarza)
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 295.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne, T. 3, Pruszków 1998, s. 23-24.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 182-183.
  • M. Augustyn, Zrobią wszystko, by uniknąć wojen..., „Radło. Kwartalnik informacyjny ziemi radłowskiej”, R. 2 (2008), nr 3 (7), s. 11;
  • R. Kucharski, Praca dla pokoju, Radło. „Kwartalnik informacyjny ziemi radłowskiej”, R. 2 (2008), nr 2 (6), s. 7.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
PYLECKI OLEXA INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SPACZYNSKI NIKOLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SULATYCKI IWAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HORN FALSE HOPPEN JAKOB INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MATIJESZYN DEMETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BILAUS ILKO GEFREITER TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
SAWULAK PETER ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
BŁYNIUK FEDOR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BABIUCH [BABIUK] NYKOLA INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KUNEWYCZ WASYL ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
RYMARUK WASYL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PETRASZ PETER ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
BIAŁEK LADISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GROCHALSKI JOSEF ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
KUŁYK STEFAN ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
HORDECKI IWAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BŁYSZKIEWICZ VIKTOR ERSATZ RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SEMKÓW P. GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
HURNIAK DEMETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SABEL GAWRYŁO ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
ŁYSAK HORST INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
GRÜNBERG ABRAHAM ESRATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
BOČIČKA JAN Österreich-Ungarische Armee
SCHMÜCKER WILHELM Deutsche Armee
BUSSMANN EWALD Deutsche Armee
HEINERT OSKAR Deutsche Armee
HOPKER RUDOLF UTFF. Deutsche Armee
KOENZEN AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
DANNEHL FRIEDRICH Deutsche Armee
ARON SALLY GEFREITER Deutsche Armee
MICHALSKI KARL ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
KACZMIERCZAK FRANZ Deutsche Armee
STÖTZEL ALBERT Deutsche Armee
GUNNEMAN H. UTFF. Deutsche Armee
BABICH JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ELSHUBER JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCZEPZYNSKI PETER Deutsche Armee
VERHEGGEN ARNOLD Deutsche Armee
KRUSE FRIEDER GEFREITER Deutsche Armee
SOBIECKI JOHANN Deutsche Armee
KOLKS HEINRICH Deutsche Armee
HARTUNG WILHELM Deutsche Armee
LIPKA OTTO RESERVIST Deutsche Armee
KÖNNING BERNHARD WEHRMANN Deutsche Armee
FÜHRER HEINRICH Deutsche Armee
PREYER WALTER Deutsche Armee
TEICHFISCHER JOHANN Deutsche Armee
FROMME HERMANN Deutsche Armee
BENTE JAKOB Deutsche Armee
WEISS ANTON Deutsche Armee
CORDES WALTER Deutsche Armee
RICHELS WALTER UTFF. Deutsche Armee
DETERMEYER GEFREITER Deutsche Armee
GABRIEL JOHANN UTFF. Deutsche Armee
MEYER PETER GEFREITER Deutsche Armee
GREVELHÖRSTER JOSEF Deutsche Armee
HOVES HERMANN UTFF. Deutsche Armee
ENGELS HUGO Deutsche Armee
KESTING FRIEDRICH GEFREITER Deutsche Armee
PRZYBYLSKI PAUL WEHRMANN Deutsche Armee
JANSEN HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
KELLMANN FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
VOSS PAUL Deutsche Armee
SCHUCK ADOLF Deutsche Armee
MEYER FRIEDRICH Deutsche Armee
SCHUBERT G. OFFIZIERSTELLVERTRETER Deutsche Armee
KÖNNING HERMANN Deutsche Armee
BRUCH V. JOHANN GEFREITER Deutsche Armee
SCHMAHL GUSTAV FELDWEBEL Deutsche Armee
LAUMANN FRITZ UNTER OFIZZIER Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 6
Österreich-Ungarische Armee 3
Deutsche Armee 9