Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1216050-007
40
40
Cmentarz znajduje się w północno-wschodniej części wsi, po prawej stronie drogi do Miechowic Małych. Założony jest na planie prostokąta i ogrodzony z trzech stron płotem z metalowych prętów, a od strony zachodniej – pełnym murem betonowym. Wejście jest zamykane jednoskrzydłową furtką. Główny element cmentarza stanowi betonowy krzyż łaciński, umieszczony na dwustopniowej podstawie. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915” rozmieszczonych w trzech rzędach w wyłożonych betonem alejkach: dwóch położonych symetrycznie względem głównej osi cmentarza i jednym, wzdłuż betonowego muru za krzyżem pomnikowym.
 
Pochowano tu 40 żołnierzy z armii austro-węgierskiej poległych lub zmarłych z ran w latach 1914-1915.
 
Pierwotnie cmentarz był z trzech stron ogrodzony betonowymi słupkami połączonymi trzema metalowymi poręczami. Krzyże nagrobne były osadzone na betonowych postumentach. Główny element cmentarza stanowił drewnianych krzyż z półkolistym zadaszeniem i datą „1915” w podstawie.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 330.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 10-12 (archiwalna fotografia)
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 297.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Tarnów 2006, s. 190.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BORAS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HORVAT JULIUS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZUROMI FRANZ HONVED Österreich-Ungarische Armee
MOLNAR JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FÜLÖP JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZÖLLÖSI STEFAN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MELIS GEORG ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STENZL ISIDOR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
OFNER JOHANN GENDARMERIE Österreich-Ungarische Armee
ZUCHOWICZ MICHAEL ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SZÖKE JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KIS KOLOMAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TÓTH STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZABÓ ELIAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BODONYI [BOODWYJ] PAUL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KÖRÖM JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MIKL [MIKEL] JOHANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KOZMA MICHAEL RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NEUMANN JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
OVSIK JOSEF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
PESEK JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
AUCINEK [AUČINEČ] FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HROMEK ANTON Österreich-Ungarische Armee
MUECKE JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HAUPT FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MATZNER KONRAD LANDSTURM JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KOVÁCS EMMERICH INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZIOMEK WOJCIECH INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ČECH PAUL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KEJ IWAN PETER FEDOR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BOCSI ÁRPAD ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TÓTH JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZELE ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JACSÓ MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JENEI GEORG ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FEHÉR FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MEDVE LADISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZILASSY ELEMÉR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRISTON JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DEINHART ALBERT ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee