Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1206100-010
522
0
Mogiła założona jest na planie zbliżonym do prostokąta i ogrodzona z trzech stron słupami z kamienia łamanego, połączonymi żelaznym łańcuchem. Główny element urządzenia mogiły stanowi ziemny kopiec, zwieńczony krzyżem maltańskim. Na zboczu kopca umieszczona jest tablica memoratywna z napisem: „MAJESTAT ŚMIERCI/ POGODZIŁ WALCZĄCYCH/ W LISTOPADZIE I GRUDNIU 1914 R./ WSPÓLNOTA LOSU I MIEJSCA/ A ŻOŁNIERSKI KURHAN/ USYPAŁO/ POLEGŁYM/ – NA WIECZNY POKÓJ/ POTOMNYM/ – KU PAMIĘCI/ I PRZESTRODZE/ SPOŁECZEŃSTWO/ GMINY SKAŁA/ LISTOPAD 1996 r.” Dojście do kopca wyłożone jest wapiennymi kamieniami. W sąsiedztwie mogiły znajduje się tablica informacyjna „Szlaku Frontu Wschodniego”.
 
W obu miejscach pochówku z I wojny światowej w Rzeplinie według danych z 1939 r. pochowano 583 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 461 z armii rosyjskiej, poległych jesienią 1914 r. W aktach C. K. Komendy Powiatowej w Olkuszu zachowały się dwie karty ewidencyjne grobów ze wskazaną miejscowością Rzeplin, w których widnieją nazwiska: Malachyj Juroca, Michael Romanezak. Obecne urządzenie cmentarza zostało wykonane w latach 90-tych XX w.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474, s. 73.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Olkuszu, sygn. 29/271/38.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 32, 245, 267, 298, 337, 376, 408.
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
522
Österreich-Ungarische Armee 0
Russische Armee 0