Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1206100-001
0
0
Mogiła założona jest na planie prostokąta i przylega z jednej strony do muru cmentarnego, z pozostałych stron ogrodzona jest niskim murkiem i słupami z wapiennych bloczków z płaską, betonową nakrywą, połączonymi żelaznymi łańcuchami. U wezgłowia mogiły znajduje się pomnik w stylu klasycystycznym w formie kapliczki z dwoma kolumnami i dwuspadowym daszkiem. Na frontowej ścianie umieszczona jest prostokątna tablica z ciemnego kamienia z napisem: „W TEJ STAREJ MOGILE/ SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE/ POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO/ POLEGLI W MAJU 1794 R./ BRONIĄCY WAROWNEGO OBOZU/ W MIEJSCU KTÓREGO/ NA POCZĄTKU XIX WIEKU/ ZAŁOŻONY ZOSTAŁ/ CMENTARZ PARAFIALNY”. Fragment mogiły przed pomnikiem, wyłożony jest prostokątnymi płytami.
 
Pochowano tu nieznaną liczbę żołnierzy z okresu powstania kościuszkowskiego poległych lub zmarłych w czasie obrony obozu warownego w Skale w maju 1794 r. przed wojskami pruskimi.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 15227.
  • P. Trzcionka, Skała. Zarys dziejów miasta, Kraków 1994, s. 47-48.
  • P. Trzcionka, J. Wilk, Mogiły wojenne na terenie Gminy Skała, Skała 2003.