Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1206100-011
254
2
Mogiła ziemna w prostokątnym betonowym obramowaniu. U wezgłowia mogiły znajduje się nagrobek w formie postumentu zwieńczonego krzyżem z pasyjką. Na postumencie umieszczona jest tablica z napisem: „MIEJSCE/ PAMIĘCI/ NARODOWEJ/ Tu spoczywają żołnierze/ polegli w czasie I wojny/ światowej”.
 
Według danych z 1916 r. na cmentarzu parafialnym w Smardzowicach znajdowała się mogiła zbiorowa, kryjąca szczątki 10 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i dwóch z armii rosyjskiej. Z wykazu cmentarzy wojennych z 1939 r. wynika, że na cmentarzu parafialnym w Smardzowicach spoczywało 118 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 63 z armii rosyjskiej i 10 o nieustalonej przynależności armijnej. Znane są nazwiska dwóch żołnierzy armii austro-węgierskiej, poległych w listopadzie 1914 r.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474, s. 73.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Olkuszu, sygn. 29/271/38.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 203, 223, 231, 246, 268, 302, 374, 377, 408, 409.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
HOLUB JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PANOCH JOHANN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 189
Russische Armee 63