Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1206100-013
1
1
Mogiła ziemna, w lastrykowym obramowaniu, u wezgłowia lastrykowa stela z przylegającym filarem, na którym wyryto krzyż łaciński. W stelę wmurowana jest tablicą z napisem: „Ś.†P./ MARIAN/ BIEŃ/ PRZEŻYŁ LAT 25/ ZOSTAŁ ZAMORDOWANY/ PRZEZ NIEMCÓW DN. 15.VII 1944/ PROSI O ZDROWAŚ MARIA/ DROGIEMU SYNOWI/ MATKA”.
 
Pochowano tu Mariana Bienia, jedną z ofiar pacyfikacji wsi Barbarka i Minoga, przeprowadzonej w dniu 15 sierpnia 1944 r. przez ukraiński oddział SS i żandarmerię.
  • B. M. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce, Warszawa 1991, s. 410-411.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 13-14.
  • P. Trzcionka, Skała. Zarys dziejów miasta, Kraków 1994, s. 149-150.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BIEŃ MARIAN