Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1206100-015
1
1
Mogiła obramowana i nakryta lastrykową płytą. U wezgłowia mogiły znajduje się prostokątna lastrykowa stela z prostopadłościennym filarem. Na steli umieszczona jest tablica z napisem: „Ś.†P./ STEFAN/ KNAPCZYK/ PRZE LAT 42/ ZGINOŁ Z RĄK/ OKUPANTA W 1945/ NIECH SPOCZYWA W POKOJU”.
 
Pochowano tu Stefana Knapczyka, jedną z ofiar pacyfikacji wsi Barbarka i Minoga, przeprowadzonej w dniu 15 sierpnia 1944 r. przez ukraiński oddział SS i żandarmerię.
  • B. M. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce, Warszawa 1991, s. 410-411.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 13-14.
  • P. Trzcionka, Skała. Zarys dziejów miasta, Kraków 1994, s. 149-150.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KNAPCZYK STEFAN