Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1206100-017
1
1
Mogiła ziemna w lastrykowym obramowaniu. U wezgłowia mogiły znajduje się lastrykowy krzyż łaciński i stela w kształcie niesymetrycznego pięcioboku. Na steli znajdowała się tablica z napisem: „Ś.P./ DOROTA KOŚCIEJ/ ZM.15.VIII.1944/ POKÓJ JEJ DUSZY”.
 
Pochowano tu Dorotę Kościej, jedną z ofiar pacyfikacji wsi Barbarka i Minoga, przeprowadzonej w dniu 15 sierpnia 1944 r. przez ukraiński oddział SS i żandarmerię.
  • B. M. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce, Warszawa 1991, s. 410-411.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 13-14.
  • P. Trzcionka, Skała. Zarys dziejów miasta, Kraków 1994, s. 149-150.
  • Żywa lekcja historii w Barbarce, Goniec „Szwedzki”, 2009, nr 9 (24), s. 9.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KOŚCIEJ DOROTA