Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
03 09 1939
Polnische Armee
KATOWICE
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 752 | Poległ w walkach w 1939 r.
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 37 (wypis z akt Parafii w Bobrku) | 1/1088 (protokół z ekshumacji 29.04.1950)