Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
23 12 1939
Polnische Armee
KOLONIA OSTROWICA WOJ. WILEŃSKIE
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 785
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 116 (wykaz grobów żołnierzy polskich przesłany przez Zarząd Miejski w Chrzanowie pismem z 3.04.1948) | 1/1088 (protokół z ekshumacji 30.04.1950 [w protokole - KAROLEWICZ].