War graves
in Małopolska
1208010-030
1
0
Mogiła ziemna, w betonowym obramowaniu, u wezgłowia prostokątna stela z tablicą z napisem: „Ś.†P./ NIEZNANY/ PARTYZANT/1944”. Pierwotnie na mogile znajdowała się owalna, emaliowana tablica z napisem: „NIEZNANY/ PARTYZANT/ POLEGŁ W 1944 r.”
Forename Surname Rank Military formation Number
Other partisans 1