War graves
in Małopolska
1208050-003
19
7
Cmentarz został założony na planie prostokąta o wymiarach 8 x 20 m. Pierwotnie ogrodzony był sosnowymi żerdziami. W jego obrębie znajdowało się kilka mogił zbiorowych i pojedynczych. Obecnie w miejscu cmentarza znajduje się ziemna mogiła ujęta w betonowe obramowanie oraz tablica o nieregularnych krawędziach z napisem: „CMENTARZ WOJENNY/ PRAWNIE CHRONIONY/ 1914-1915/ 19 ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH/ W I WOJNIE ŚWIATOWEJ”. Za tablicą umieszczony jest brzozowy krzyż.

Według danych z 1916 r. na cmentarzu wojennym w Jaksicach pochowano 8 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 5 z armii rosyjskiej oraz mieszkankę wsi Janowiczki (gm. Racławice) Mariannę Sala z nowonarodzonym dzieckiem. Według danych z 1939 r. na cmentarzu wojennym w Jaksicach spoczywało 18 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz jeden z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa w Miechowie.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, UWK I 17474, UWK I 15203 (szkic cmentarza z 1920 r.).
  • U. Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa-Kraków 1988, s. 113 (w tym plan cmentarza).
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 222, 227, 238, 245, 259, 281, 342.
Surname Forename Rank Military formation  
DESZCZ MICHAŁ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAMAJDA MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
STRAŽNIK MATEJ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ULANIK MICHAEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
WAGAL JAN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
VOKO JANOUS INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROSENFELD MAX INFANTERIST Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 12