War graves
in Małopolska
1208060-001
0
0
Na mogile znajduje się ziemny kopiec, na którym rośnie rozłożysty jesion. Na frontowym zboczu kopca na postumencie umieszczona jest tablica z czarnego granitu z godłem Państwa i napisem: „W hołdzie/ bohaterski kosynierom/ i żołnierzom regularnych/ wojsk koronnych/ Rzeczypospolitej – / uczestnikom insurekcji/ kościuszkowskiej poległym/ w bitwie racławickiej/ 4 kwietnia 1794 r. w walce o wolność i niepodległość Polski”. Po lewej stronie od tablicy znajduje się metalowy znicz oraz żeliwny, ażurowy krzyż na dwusegmentowym postumencie. Otoczenie mogiły oraz prowadząca do niej przez pole ścieżka wyłożone jest kostką brukową.

Pochowano tu poległych w bitwie pod Racławicami 4 kwietnia 1794, kiedy dowodzone przez Naczelnika Tadeusza Kościuszkę siły powstańców pokonały rosyjski korpus generała Denisowa. Pole bitwy pod Racławicami zostało uznane Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 kwietnia 2004 r. za pomnik historii.
  • J. Lubicz-Pachoński, Bitwa pod Racławicami, Warszawa 1984.
  • S. Garncarczyk, W. Garncarczyk, Powstanie Kościuszkowskie ze szczególnym uwzględnieniem wypadków na terenie Ziemi Miechowskiej, w: Powiat miechowski, T. IV: Z walk o niepodległość. Racławice–Miechów-Ulina, Miechów 1929, s. 7-40 (22-23 – zdjęcia mogił w Dziemięrzycach).
  • Ziemia miechowska, moja mała ojczyzna, red. W. Barczyński, S. Piwowarski, Miechów 2010, s. 198-202, 215.