War graves
in Małopolska
1208060-003
0
0
Na mogile znajduje się ziemny kopiec, zwieńczony drewnianym krzyżem. Przed kopcem umieszczona jest kamienna tablica o nieregularnym kształcie z napisem: „MOGIŁA POLEGŁYCH W BITWIE 4 KWIETNIA 1794 R.”

Pochowano tu poległych w bitwie pod Racławicami 4 kwietnia 1794, kiedy dowodzone przez Naczelnika Tadeusza Kościuszkę siły powstańców pokonały rosyjski korpus generała Denisowa. Pole bitwy pod Racławicami zostało uznane Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 kwietnia 2004 r. za pomnik historii.
  • J. Lubicz-Pachoński, Bitwa pod Racławicami, Warszawa 1984.
  • S. Garncarczyk, W. Garncarczyk, Powstanie Kościuszkowskie ze szczególnym uwzględnieniem wypadków na terenie Ziemi Miechowskiej, w: Powiat miechowski, T. IV: Z walk o niepodległość. Racławice-Miechów-Ulina, Miechów 1929, s. 7-40).
  • Ziemia miechowska, moja mała ojczyzna, red. W. Barczyński, S. Piwowarski, Miechów 2010, s. 198-202, 215.