War graves
in Małopolska
1206120-004
2
0


 


Nagrobek wykonany z lastryka. Na płycie nagrobnej znajduje się niewielki, metalowy krzyż z napisem: „POLEGŁYM ŻOŁNIERZOM”.


 


Pochowano tu powstańców styczniowych poległych w bitwie pod Miechowem 17 lutego 1863 roku oraz żołnierzy walczących podczas I wojny światowej. Nazwiska pochowanych osób nie są znane.


 


 

Forename Surname Rank Military formation Number
1863 January Uprising participants 1
1