War graves
in Małopolska
1203050-005
5
5
Mogiła była założona na planie litery L i oznaczona na macewą. Po mogile znajdowały się fragmenty słupków ogrodzenia i częściowo zniszczonej macewy.

W 2016 r. wykonano macewę z granitu impala z wyrytą gwiazdą Dawida, nazwiskami pochowanych i napisem w języku niemieckim:

WOLLT IHR DIE HEIMGEANGEN
HELDEN EHREN
SCHENKT EUER HERZ ERDE
DIE SIE DECKT!


Pochowano tu 5 żołnierzy wyznania mojżeszowego poległych i zmarłych w okresie I wojny światowej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, C.K. Starostwo w Chrzanowie, sygn. StCH 11.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW. 91.
Surname Forename Rank Military formation  
ALTER JERUCHIM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ALTER JOACHIM INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FÜSTER [TITER] AJSIG [AJŻIK] INFANTERIST Austro-Hungarian Army
CINGRL [CINGERB] S. INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHWARZ FÜLŐP [FILIP] INFANTERIST Austro-Hungarian Army