War graves
in Małopolska
1201030-006
1
0
Mogiła ziemna w prostokątnym obramowaniu, u wezgłowia obelisk z wyrytą pięcioramienną gwiazdą i prostokątną wnęką. W pobliżu mogiły znajduje się drzewo z przybitym krzyżem i wyrytym napisem: „GRÓB”.

Pochowano tu wywiadowcę sowieckiego zastrzelonego przez strażnika Werkschutzu w sierpniu 1944 r.
  • J. Czerwiński, Zapomniana mogiła, „Samodzielność. Miesięcznik Informacyjno-ogłoszeniowy Gminy Kłaj, Lipiec –Sierpień 2011, s. 15.
Forename Surname Rank Military formation Number
Red Army 1