War graves
in Małopolska
1211010-004
8
0
2 grudnia 2016 r. pochowano tu 8 nieznanych żołnierzy lub partyzantów ekshumowanych z Orawy z miejscowości Lipnica Wielka (6) oraz Zubrzyca Górna (2).
Forename Surname Rank Military formation Number
8