War graves
in Małopolska
1209050-002
40
7
Mogiła ogrodzona jest metalowym płotem. Na grobie znajduje się pomnik z piaskowca w formie ściętego ostrosłupa, zwieńczonej figurą orła z pochyloną głową i trzymającego w dziobie miecz.

Na frontowej ścianie pomnika znajduje się napis „MĘCZENNIKOM/ ZA/ POLSKĘ/ CHŁOPI/ 1945”. Poniżej umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca klęczącego chłopa w sukmanie nad płonącym zniczem. Na tylnej ścianie znajduje się wyprofilowany krzyż łaciński oraz metalowa tablica z napisem: „Ś.✝P./ TU SPOCZYWA/ 40 POLAKÓW SPALONYCH ŻYWCEM/ W DNIU 7.XII.1944 PRZEZ ZBIRÓW HITLEROWSKICH WŚRÓD SPALONYCH/ SĄ NASI BRACIA ZE SŁUPI:/ GIZA LUDWK/ KAIM KONSTANTY/ HAŁAMAJ WILHELM/ NOWAK ALEKSANDER/ RYMARCZYK JÓZEF/ GĘBIK STANISŁAW/ WÓJTOWICZ STAN./ NIECH ODPOCZYWAJĄ W PANU”. Poniżej umieszczona została metalowa tabliczka w kształcie tarczy z wyrytym napisem: „Ś.✝P./ WIESŁAW ZIELIŃSKI/ ps. „Wydra” lat 17/ STANISŁAW DZIAŁO ps. „Armatus” lat 21/ Żołnierze AK placówki „Tekla”/ w Tarnowie”. Przy bocznych ścianach pomnika znajdują się przypory zdobione motywem roślinnym i zwieńczone rzeźbami, przedstawiającymi płonący znicz.

W odwecie za zabicie przez partyzantów niemieckiego generała okupant niemiecki przeprowadził 7 grudnia 1944 egzekucję 33 więźniów przywiezionych z Krakowa i 7 mieszkańców Słupi przywiezionych z Bochni. Ciała wrzucono do podpalonego dworu w Żerosławicach, a później spalone szczątki zakopano w ogrodzie dworskim. W dniu 7 października 1945 ekshumowano je i złożono pod upamiętniającym egzekucję pomnikiem.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, ZPGKiM-KR-8.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 997.
  • Instytut Pamięci Narodowej Głowna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sygn. IPN GK 163/10, k. 17.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939–1945, Kraków 1972, s. 158.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 380.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo krakowskie, Warszawa 1984, s. 120.
Forename Surname Rank Military formation Number
33