War graves
in Małopolska
1218070-001
1
0
Nagrobek wykonany z piaskowca. Na postumencie znajduje się krzyż i tablica pamiątkowa.
Pochowano tu żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej. Liczba pochowanych nie jest znana.
Forename Surname Rank Military formation Number
1