War graves
in Małopolska
1205100-002
199
122
Cmentarz założony jest na planie wieloboku zbliżonego kształtem do litery T i ogrodzony od południowego zachodu kamiennym murem, a z pozostałych stron – płotem z drewnianych sztachet i kamiennych słupów, zwieńczonych małym drewnianym krzyżem i nakrytych gontowym daszkiem. Wejście znajduje się od strony zachodniej. Ujęte jest w dwa kamienne słupy z gontowym daszkiem i zamykane dwuskrzydłowymi wrotami. Na słupie po prawej stronie umieszczona została tablica z informacją o cmentarzu i remoncie przeprowadzonym w 1998 r. Główny element architektoniczny cmentarza to usytuowana na wprost wejścia w linii muru wysoka, trójkątna pokryta gontowym daszkiem ściana pomnikowa. Na jej szczycie znajduje się kamienny krzyż łaciński. W niszy ściany pomnikowej znajduje się tablica z inskrypcją:

„DAS EUCH DER TOD NICHT DAUERN MAG, IHR TREUEN/ WIENER HELDEN, SOLL DIESE SCHRIFT EUCH TAG FÜR/ TAG DIE FROHE KUNDE MELDEN/ FÜR DEN IHR TAPFERN GESTORBEN SEID KEIN/ FEINDESFUSS HAT IHN ENTWEIHT DEN HEILIGEN/ BODEN DER KAISERSTADT – DIE EUCH DAS/ LEBEN GEGEBEN HAT!".

Na cmentarzu występują nagrobki w formie drewnianych krzyży o bogatej ornamentyce, nakrytych dwuspadowym daszkiem oraz betonowych stel. Na krzyżach umieszczone są owalne, a na stelach prostokątne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych. Groby są rozmieszczone symetrycznie i ujęte w kamienne obramowania.

W 32 grobach pojedynczych oraz 3 zbiorowych pochowano 194 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 5 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42 s. 99-172 (projekty, plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 37-38 (fotografie) GW 62 s. 9.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 125-126.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 331-335.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przel. H. Sznytka, Tarnów 1996 s. 44.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 49.
Surname Forename Rank Military formation  
TUREK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHNÖTZINGER FRANZ FÄHNRICH IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
RESSEL SIGISMUND OBERLEUTNANT Austro-Hungarian Army
ZACK HEINRICH KADETT Austro-Hungarian Army
SCHREIBER OSKAR KADETT Austro-Hungarian Army
NEDĚLKA KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SERČUK KARL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FRITZ JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BARTIK OTTO JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TARLIK RUDOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KLIMOVIČ JAKOB LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHMIED KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
OBERENZER ALOIS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BURGHARDT JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RADA MARTIN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
EBERMANN JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ISEL ANDREAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HUBER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KUGLER GUSTAV LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SANTIN ALOIS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STAGL JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SEVERA JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HAUSLEITHNER JOSEF MICHAEL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MEISL GEORG SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHÖGGER AUGUST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HIMMER ANTON GEFREITER Austro-Hungarian Army
GREINER LEOPOLD ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KLIKA JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TITZE JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STEIZER JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BAIERL SEBASTIAN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BEISSER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BRAUN ADOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHRAMM JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
POVOLNY JOSEF GEFREITER Austro-Hungarian Army
HIRIS WILHELM SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CHROMEČEK FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STEIGBERGER OTTO SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PIEKIELLO ALOIS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
FILIPEK MORITZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KEIL JULIUS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NEUBRAND JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
EGERER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TRUNNER ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MALUSKA EDUARD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KEBERT OSKAR SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PETER GOTTFRIED SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JAROŠ ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HURTL WILHELM ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
VLADIK KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ZEDNIK JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Austro-Hungarian Army
GLOTTER JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BACH KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HUBER MICHAEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MAYERHOFER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SLABA JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BAUER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KREIL LEOPOLD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BÖHM JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KRUG FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KRASNY JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STELEK ANTON SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GRASSL KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HOLZMANN KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TAUSCHER LUDWIG KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
KOCANDA JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LANGREITHER LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PECHEK KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ROIDL HUGO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHRAMBOR LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHLOR FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LITSCHAUER LEOPOLD FRIEDR. SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HRUZA FRANZ GEFREITER Austro-Hungarian Army
KOWAREK KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JANISCH RUDOLF KORPORAL Austro-Hungarian Army
FELSNER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PRAX FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PINKAVA JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ŠUBERT JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TELICH JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HORAČEK WENZEL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CHYTKA FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZBOŘIL KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
JELINEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BUDIN FRANZ FELDWEBEL Austro-Hungarian Army
OPATRIL KARL Austro-Hungarian Army
SCHAUBAUER JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MARX MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HUDEČEK FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BUBACH KARL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
TOMAŠTIK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ZLÁMAL FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHLEMMER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
HUBAČEK VON FRANZ FÄNHRICH Austro-Hungarian Army
SMEJKAL FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KREJČI VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KVÁČ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ŠANFRUČEK JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PONIKLÝ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PADOUREK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MÁČEK FRIEDRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BREČKA HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
NOUZÁK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SCHOVANEC WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ZLESÁK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
OLIŠAR WENZEL INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KNOBLOCH EBERHARDT SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ROZMAN MATHIAS SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KRAJEWSKI JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PAVEL RUDOLF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KIRSCHNER WENZEL SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ŘEZÁČ JOSEF OFFIZIER D. Austro-Hungarian Army
TILL FRANZ ERSATZ RESERVIST GEFREITER Austro-Hungarian Army
BUCHTA FRANZ KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
SALOMON LEOPOLD SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VOLNNHOFER LUDWIG LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MUNDSPERGER JOHANN GEFREITER TITULAR KORPORAL Austro-Hungarian Army
HONZIK ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STIX FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JEŘABEK JOHANN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
RAUER FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STEINER KARL KORPORAL Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 5
Austro-Hungarian Army 72