War graves
in Małopolska
1205100-009
23
22
Cmentarz założony jest na planie wpisanym w owal. Otoczony jest murem kamiennym z kamienno-betonową balustradą. Na odcinkach muru znajdują się wyprofilowane w betonowym sześcianie krzyże greckie. Usytuowane od strony północno-wschodniej wejście poprzedzają schody i kwadratowym kwadratowy przedsionek. Zamykane jest jednoskrzydłową furtką z żelaznych prętów.
 
„WIR WAREN EIN ATEMZUG DER MILLIONEN DIE DAS VATERLAND GERETTET HABEN”
 
Groby są oznaczone drewnianymi krzyżami łacińskimi i jednym lotaryńskim z półkolistym blaszanym zadaszeniem. Na skrzyżowaniu ramion umieszczone są okrągłe emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych. Tabliczka z nazwiskami sześciu poległych znajduje się również na cokole krzyża centralnego, przed którym znajduje się zbiorowa mogiła.

W 11 grobach pojedynczych i 3 zbiorowych pochowano 22 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz jednego z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s.929-977 (plany, projekt krzyża i ogrodzenia, wykazy pochowanych), GW 62 s. 63 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 46-47.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 350-351.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 122-123.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 44.
  • M. Łopata, Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim. Próba porównania stanu obecnego z materiałem archiwalnym – na wybranych przykładach, „Magury. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi niskiemu, 2005.
Surname Forename Rank Military formation  
SZÁSZ SÁNDOR HUSAR Austro-Hungarian Army
DYMAČEK JOSEF FRANZ SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
CISAŘ JAROSLAUS KORPORAL Austro-Hungarian Army
LEITNER JOSEF LADSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BLAUENSTEINER FRANZ KANONIER Austro-Hungarian Army
ERNET KARL ERSATZ RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
BÖHM JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NETOLITZKY JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MÜLLER JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KIMPFLINGER JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
SOCHA VIKTOR FÄHNRICH Austro-Hungarian Army
DOLEŽAL KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
VESELÝ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BRAND ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SEMOTAM JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHOPF JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BARTA LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STEHLIK ANTON ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
NEUBRAND JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
BARTIK OTTO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
STEURER ULRICH ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LOKAY FERDINAND LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 1