War graves
in Małopolska
1205100-010
59
46
Cmentarz założony jest na planie niesymetrycznego wieloboku i ogrodzony od południa drewnianą balustradą rozciągniętą między betonowymi i kamiennymi słupami, a z pozostałych stron – murem kamiennym z betonową nakrywą.. Główny akcent architektoniczny cmentarza to krzyż wysoki drewniany krzyż nakryty półkolistym ozdobnym zadaszeniem z blachy. Posadowiony jest po zewnętrznej stronie odcinka muru na postumencie z kamiennych ciosów i betonowej nakrywy. Po lewej stronie krzyża znajduje się pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki i wejście zamykane jednoskrzydłową drewniana furtką.

Groby oznaczone są prostymi drewnianymi łacińskim z półkolistym zadaszeniem z blachy i emaliowaną tabliczką z informacjami o pochowanych.

W obrębie cmentarza znajduje się również betonowy zabytkowy, zwieńczony małym krzyżem maltańskim drogowskaz z inskrypcją: "KRIEGERFRIEDHOF/ CMENTARZ WOJENNY/ No 57"

W 45 mogiłach pojedynczych i 2 zbiorowych pochowano 46 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 13 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42 s. 17-75 (plany, projekt krzyża i ogrodzenia, wykazy pochowanych).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 123.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 352-353.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 45.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 71.
Surname Forename Rank Military formation  
BREŽNIK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MELINK ROCHUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ABRAM FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
ROBINŠAK MARTIN LANDSTURMMANN KORPORAL Austro-Hungarian Army
HOSPERGER ALOIS FÄHNRICH IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
MATEJČIČ ERWIN LEUTNANT Austro-Hungarian Army
FEUERSTEIN FIDEL KADETT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
MAJCEN ALEXANDER ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REISENHOFER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
LUKMANN KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
INKRET ANTON INFANTERIST Austro-Hungarian Army
REJIC LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
MAYER FRANZ LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
EGGER JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
SCHÜLLER KARL ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
WIZINGER KARL JÄGER Austro-Hungarian Army
SEGAT ROMAN ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
SCHILLER PAUL FÄHNRICH IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
MILLNER ALBERT LEUTNANT Austro-Hungarian Army
HOLZGRUBER JOHANN KADETT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
PAPP JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
SANTONI PIETRO ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
CONCI FELIXE JÄGER Austro-Hungarian Army
DELAZER BATTA JÄGER Austro-Hungarian Army
ZAKOUŠEK JOHANN ERSATZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
PFALTZ ADOLF LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
DELLAGIACOMO MICHELE JÄGER Austro-Hungarian Army
STEFANČIČ ANDRÁ KANONIER Austro-Hungarian Army
PUST PETER PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Austro-Hungarian Army
MASTNAK LUDWIG UNTERJÄGER TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
HEVER ALEXANDER KADETT IN DER RESERVE Austro-Hungarian Army
DERLER FLORIAN UNTERJÄGER TITULAR ZUGSFÜHRER Austro-Hungarian Army
SCHNÖLL JOSEF KORPORAL Austro-Hungarian Army
GORŠE JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
WEISSENBACHER LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KAHUT PETRO INFANTERIST Austro-Hungarian Army
KOREN FRANZ ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
LAVRIČ FRANZ ERSATZ RESERVIST JÄGER Austro-Hungarian Army
FRASICIK FIODOR ILJA INFANTERIST Russian Army
SUCHAEW PAUL DRAGON Russian Army
DEMEL ANDREAS JÄGER Austro-Hungarian Army
MOZET FRANZ JÄGER Austro-Hungarian Army
JUSTINEK METHOD LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
TOMŠIČ ANDREAS PATROUILLENFÜHRER Austro-Hungarian Army
MACELA JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
TUREK ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 11
Austro-Hungarian Army 2