War graves
in Małopolska
1205100-011
60
10
Cmentarz położony jest na wysokości 750 m. n.p.m. po północno-zachodniej stronie szczytu góry Wysota. Zbudowany został na planie zbliżonym do prostokąta i otoczony wałem z kamieni. Do cmentarza prowadzą, znajdujące się przy wejściu, kamienne schody. Główny element stanowi usytuowany w tylne ogrodzenie, masywny, drewniany nakryty dwuspadowym zadaszeniem, z inksrypcją na poprzecznej belce:

„EUER STREITE HAT DIE GÄNZE/ ERDE, ERSCHÜTTER,/ DOCH DAS KREUZ DER VERSÖHNUNG/ IST AUFRECHT GEBLIEBEN"

Nagrobki pierwotnie miały formę żeliwnych krzyży łacińskich i lotaryńskich umieszczonych w głazach z piaskowca. Obrzeża mogił są obłożone nieobrobionymi kamieniami.
 
W 4 grobach pojedynczych i 2 zbiorowych pochowano 10 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 50 rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42 s. 207-249 (plany, projekty, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 46-47.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 350-351.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 119.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 39.
Surname Forename Rank Military formation  
CENTRICH JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
SINCOVICH ANTON JÄGER Austro-Hungarian Army
ZIBERNA ALOIS JÄGER Austro-Hungarian Army
ZMAJŠEK ANTON JÄGER Austro-Hungarian Army
KOTNIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
FTNDRYCH FRIEDRICH JÄGER Austro-Hungarian Army
SOKÓŁ JOSEF JÄGER Austro-Hungarian Army
MAJER ERNNESTER JÄGER Austro-Hungarian Army
STEFANUTTI JOHANN JÄGER Austro-Hungarian Army
PETEK JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 50