War graves
in Małopolska
1205090-011
45
18
Cmentarz założony jest na planie prostokąta o ściętym jednym narożu i ogrodzony kamiennym murem z betonową nakrywą. Do wejścia znajdującego się od strony południowej prowadzą betonowe schody. Przed cmentarzem ustawiona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki. Druga tablica z informacjami o obiekcie i remoncie z 1992 r. znajduje się na murze, po prawej stronie od wejścia.
 Główny element cmentarza stanowi wysoki, masywny krzyż z kamiennych bloków na dwustopniowym cokole.

Na mogiłach znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915",
– krzyży lotaryńskich z żelaznych prętów.

W 8 grobach zbiorowych i 9 pojedynczych pochowano 17 żołnierzy z armii niemieckiej i 28 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 919- 935 (plany, wykazy pochowanych), GW 61 s. 64 (2 fotografie), GW 62 s. 21 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 139.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 437-438.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 160-161.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 87.
Surname Forename Rank Military formation  
BOJKO IWAN ZUGSFÜHRER Russian Army
BRENNER KARL LANDWEHRMANN German army
DIETENHÖFER LUDWIG RESERVIST German army
BARCKLHOLTZ ALFRED RESERVIST German army
PÖRTNER WILHELM OFFIZIER German army
RENGERS [REUGERS] GUSTAV MUSKETIER German army
RICHTER JULIUS MUSKETIER German army
BRINKMANN WILHELM UNTEROFFIZIER German army
ALEXANDER WILHELM MUSKETIER German army
SPRENGER ROBERT RESERVIST German army
LOHNER JOHANN INFANTERIST German army
GEPPERT FRIEDRICH MUSKETIER German army
HÄRING THOMAS RESERVIST German army
RUPP EMIL RESERVIST German army
GERICKE MAX MUSKETIER German army
ROSINKE GUSTAV MUSKETIER German army
NOWAK LEO RESERVIST German army
ADAMCZAK FRANZ MUSKETIER German army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 27