War graves
in Małopolska
1201010-008
35
25
Kwatera ogrodzona jest 8 betonowymi słupkami połączonymi żelaznym łańcuchem. W jej obrębie znajdują się 3 żelazne krzyże z glorią (albo aureolą) na skrzyżowaniu ramion.

Głównym elementem kwatery jest kamienny głaz z tablicą z napisem:

"OBELISK KU CZCI/ POLEGŁYCH W WALKACH O MIASTO/ 5-6 WRZEŚNIA 1939 ROKU/ UFUNDOWANO STARANIEM/ SPOŁECZEŃSTWA MIASTA BOCHNI/ I FIRMY "MARMO"/ 5 WRZEŚNIA 2009".

W 2009 r. na kwaterze umieszczono pomnik w formie kamiennej płyty o nieregularnym kształcie z wyrytym godłem, nazwiskami poległych i napisami:

"ODDALI ŻYCIE OJCZYŹNIE/ MIEJSCEM ICH WIECZNEGO SPOCZYNKU/ STAŁA SIĘ BOCHNIA/ POLEGLI W WALKACH O MIASTO/ 5-6 WRZEŚNIA 1939 ROKU"

W obrębie kwatery znajduje się również nagrobek Józefa Kosmatego z 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w kształcie krucyfiksu umieszczonego na wysokim postumencie. Na przedniej ścianie pomnika znajduje tablica z medalionem przedstawiającym fotografię zmarłego i napisem memoratywnym:„Tu spoczywa w wspólnym grobie żołnierskim Ś.P. JÓZEF KOSMATY z Wilamowic * 29.11.1912 † 7.9.1939. Przechodniu zmów Zdrowaś Mario za duszę obrońców Ojczyzny”.

W wyniku walk pod Bochnia w dniach 6-7 września 1939 r. poległo lub zmarło z ran ok. 40 żołnierzy Wojska Polskiego. W kwaterze spoczywa w sumie 35 żołnierzy, w tym 10 nieznanych z nazwiska, wśród których znajduje się 4 żołnierzy ekshumowanych w 1958 z wsi Porąbka w pow. limanowskim.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 84.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993.
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej (Karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej, materiały PCK).
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa – lata wojny 1939-1945, pod. red. Cz. Czubryt-Czarnockiego, Warszawa 1988, s. 731.
  • H. Rayska-Grzesiak, Marian Rayski (ur. 25 marca 1939 – zm. 6 września 1939 r.), „Almanach Nowotarski, R. 6, 2002", s. 141-144.
Surname Forename Rank Military formation  
KOSMATY JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
BOROWIEC STANISŁAW KAPRAL Polish Army
BORUCKI [BORUSKI] JAN STRZELEC Polish Army
BURAS STANISŁAW SZEREGOWY Polish Army
WOLNY FRANCISZEK SZEREGOWY Polish Army
MAJ BOLESŁAW UŁAN Polish Army
SKRZYSZOWSKI PIOTR STRZELEC Polish Army
CHODAK ANTONI SZEREGOWY Polish Army
SZMUC KAROL PODCHORĄŻY OCHOTNIK Polish Army
STAŃCZAK ALBIN SZEREGOWY Polish Army
SZCZERBIŃSKI JULIAN SZEREGOWY Polish Army
STUCHLIK [STRZECHLIK] EMIL SZEREGOWY Polish Army
ZIURKOWSKI PAWEŁ SZEREGOWY Polish Army
WAKSBERG [WEKSBERG] STEFAN SZEREGOWY Polish Army
SEŃKOW WASYL ŻOŁNIERZ Polish Army
KOŚMIDER ERWIN ŻOŁNIERZ Polish Army
NOWAK JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
GĄSIOR ANTONI Polish Army
MATUSZAK [MAŁUSZAK] ALOJZY SZEREGOWY Polish Army
MARKURA MICHAŁ Polish Army
STANIAK STEFAN Polish Army
SKRZYŃSKI PIOTR Polish Army
MROWIEC JÓZEF SZEREGOWY Polish Army
SOCHA BRONISŁAW Polish Army
STROKA MARIAN Polish Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Polish Army 6
Polish Army 4