War graves
in Małopolska
1201090-003
161
69
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z kamiennych słupów z czterospadową, betonową nakrywą, połączonych drewnianym sztachetowym płotem. Wejście znajduje się od strony północno-wschodniej. Zamykaną jednoskrzydłową drewnianą furtką bramę, tworzą dwa kamienne słupy, zwieńczone drewnianymi krzyżami i połączone drewnianą kratą.

Główny element cmentarza to usytuowana w narożniku ogrodzenia na kamiennym słupie, nakryta dwuspadowym daszkiem, zwieńczona krzyżem kapliczka z obrazem Chrystusa.

Groby mają układ rzędowy, nieregularny.
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– zakończonych trójkątnie, betonowych steli z żeliwną tablicą inskrypcyjną (10 szt.),
– zakończonej trójkątnie betonowej steli z owalną emaliowaną tabliczką,
– żeliwnego, ażurowego krzyży łacińskiego z krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion i motywem wieńca dębowego,
– żeliwnego, ażurowego krzyży łacińskiego z krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion i motywem wieńca laurowego
– żeliwnych, ażurowych krzyży lotaryńskich z motywem liścia lipy (5 szt.) ,
– krzyży z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion (8 szt.).

Na części nagrobków umieszczone są owalne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W 14 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 25 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 76 z niemieckiej i 60 z rosyjskiej, poległych w grudniu 1914 roku.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 210-211 (pierwotny wykaz pochowanych), s. 355 (plan cmentarza), s. 1083-1113 (plan cmentarza i wykaz pochowanych),
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 350.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 130-132.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 332-333.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 75.
Surname Forename Rank Military formation  
BECKERS KARL GEFREITER German army
JULIUS PAUL MUSKETIER German army
SCHADENBERG PAUL German army
FABIANCZYK LEO WEHRMANN German army
JANSEN HEINRICH RESERVIST German army
KLOSTER AUGUST RESERVIST German army
SCHROER HEINRICH RESERVIST German army
KESSEL LEO KRIEGSFREIWILLIGER German army
STRUBIG ERNST KRIEGSFREIWILLIGER German army
BUSCH OTTO KRIEGSFREIWILLIGER German army
JÄCKEL KARL UNTEROFFIZIER German army
VOLLBERCH FRANZ RESERVIST German army
GRÄWINGER [GLÄWINGER] ERNST KRIEGSFREIWILLIGER German army
HILLE FERDINAND WEHRMANN German army
SOBRIEG [SOBIEREJ] EMIL GEFREITER German army
STIEBING JOHANN WEHRMANN German army
GÖBEL WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER German army
FRINGS CHRISTIAN GEFREITER German army
KUCHARSKI FRANZ RESERVIST German army
KÖNIG FRANZ MUSKETIER German army
KLENNER AUGUST RESERVIST German army
FREISE HEINRICH ERSATZ RESERVIST German army
HEMKENS [HEMKEMS] HEINRICH RESERVIST German army
SCHÄFER JOSEF WEHRMANN German army
WEYER [WEYERS] OTTO MUSKETIER German army
CONRAD KARL ERSATZ RESERVIST German army
HÖLSCHER AUGUST ERSATZ RESERVIST German army
DULISCH JOSEF WEHRMANN German army
GERVERS HEINRICH ERSATZ RESERVIST German army
HINSSEN THEODOR UNTEROFFIZIER German army
SONTERMANN [SONDERMANN] ARTHUR MUSKETIER German army
SCHMIDT WILHELM WEHRMANN German army
DOBROSIELSKI JOHANN ERSATZ RESERVIST German army
ICKS HEINRICH RESERVIST German army
KONRAD EMIL RESERVIST German army
KOTZ KARL ERSATZ RESERVIST German army
THRUN REINHOLD UNTEROFFIZIER German army
TOLLE HERMANN MUSKETIER German army
PUCK STANISLAUS WEHRMANN German army
SCHIMMELPFENIG JOSEF WEHRMANN German army
RIEBOW WILHELM OFFIZIER STELLVERTRETER German army
JENRICH RUDOLF JÄGER German army
OPPERMANN OTTO JÄGER German army
SCHÜRHOFF [SCHIERHOFF] EUGEN JÄGER German army
FISCHER ERNST OBERJÄGER German army
GOTTER JOHANN JÄGER German army
LUSKE [LUCKE] EWALD JÄGER German army
SAUL JOSEF JÄGER German army
SCHMIDT PAUL JÄGER German army
FISCHER ERNST GEFREITER German army
BRESSLER [BREHSLER] ERNST OFFIZIER STELLVERTRETER German army
EGELS FRIEDRICH GEFREITER German army
MAREK RESERVIST [MUSKETIER] German army
SCHÄFER LEUTNANT IN DER RESERVE German army
ZENTHÖFER JULIUS KANONIER German army
KLEINEBUDDE HEINRICH UNTEROFFIZIER German army
BIER OTTO WEHRMANN German army
STARK EMIL RESERVIST German army
ROTTSCHÄFFER THEODOR ERSATZ RESERVIST German army
RÖLWER HUBERT WEHRMANN German army
CLEWEN THEODOR WEHRMANN German army
FLEDER MAX WEHRMANN German army
LERBS KARL WEHRMANN German army
KAUFFELD RUDOLF MUSKETIER German army
SENFT GUSTAV GEFREITER German army
PANKOKE WILHELM KANONIER German army
LOFFLER OTTO KANONIER German army
KOTOWSKI FRANZ UNTEROFFIZIER German army
BALLOFF HERMANN UNTEROFFIZIER German army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 25
Russian Army 60
German army 7