War graves
in Małopolska
1211050-002
4
1


  


Mogiła ziemna z metalowym krzyżem i tabliczką z napisem: „Ś†P 4 żołnierzy”.


Pochowano tu 4 żołnierzy niemieckich poległych 1 września 1939 r.

Surname Forename Rank Military formation  
BAUMGARTNER German army
Forename Surname Rank Military formation Number
German army 3