War graves
in Małopolska
1206100-019
1
1
Mogiła obramowana i nakryta lastrykową płytą. U wezgłowia mogiły znajduje się lastrykowa stela w kształcie nieregularnego pięcioboku. Na steli umieszczony jest pomalowany złotą farbą krzyż łaciński oraz tablica z napisem: „Ś.†P./ STEFAN/ MISIAK/ ZGINĄŁ Z RĄK/ HITLEROWCÓW/ POKÓJ JEGO DUSZY”.
 
Pochowano tu Stefana Misiaka, jedną z ofiar pacyfikacji wsi Barbarka i Minoga, przeprowadzonej w dniu 15 sierpnia 1944 r. przez ukraiński oddział SS i żandarmerię.
  • B. M. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce, Warszawa 1991, s. 410-411.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 13-14.
  • P. Trzcionka, Skała. Zarys dziejów miasta, Kraków 1994, s. 149-150.
Surname Forename Rank Military formation  
MISIAK STEFAN