War graves
in Małopolska
1214030-008
3
3
Na mogile znajduje się lastrykowy nagrobek nakryty betonową płytą. U wezgłowia mogiły umieszczona jest wysoka stela z ciemnego kamienia z wyciętym prawym górnym narożem. Na steli wyryty jest krzyż, postacie Matki Boskiej i Jezusa oraz napis: „Ś.P./ ZYGMUNT OBORA/ lat 25/ KONDKOWIE/ z Sambora (Ukraina)/ MARIA lat 32/ LUDWIK lat 25/ Zostali rozstrzelani przez niemieckie Jadkommando w styczniu 1943 roku/ Pokój Ich Duszom.” Pod napisem memoratywnym wyryte są: róża i trzy płonące świece.
 
Zygmunt Obora, Maria i Ludwik Kondek zostali zamordowani przez okupanta niemieckiego w styczniu 1943 r. Zwłoki pochowano na starym cmentarzu cholerycznym w Gruszowie.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Kraków 1987, s. 166.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945, Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 31-32.
Surname Forename Rank Military formation  
OBORA ZYGMUNT
KONDEK MARIA
KONDEK LUDWIK