War graves
in Małopolska
1208010-003
3
0
Na mogile znajduje się nagrobek nakryty lastrykową płytą z wysoką stelą w kształcie niesymetrycznego czworoboku u wezgłowia. Na licu steli umieszczony jest krzyż łaciński oraz tablica z ciemnego kamienia z napisem: „GRÓB/ NIEZNANEGO/ ŻOŁNIERZA”.
 
Pochowano tu szczątki dwóch lub trzech żołnierzy z I lub II wojny światowej, odnalezione podczas budowy Linii Hutniczej Szerokotorowej.
Forename Surname Rank Military formation Number
3