War graves
in Małopolska
28 07 1944
Home Army
MIROSZÓW
MIROSZÓW