War graves
in Małopolska
06 09 1939
MSZCZONÓW
syn Szlamy i Estery z d. Zamosa