War graves
in Małopolska
18 11 1914
Polish Legions
WOJANÓWKA
syn Katarzyny