War graves
in Małopolska
08 05 1944
Home Army
KLESZCZA DOLNA [KLECZA DOLNA?]
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 2: Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994, s. 504.