War graves
in Małopolska
26 01 1945
Red Army
mogiła nr 24