War graves
in Małopolska
01 1945
Red Army
mogiła nr 4