War graves
in Małopolska
03 09 1939
Polish Army
SERWERNO
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 783 | syn Jana i Agaty | mąż Gertrudy Krachla
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 116 (wykaz grobów żołnierzy polskich przesłany przez Zarząd Miejski w Chrzanowie pismem z 3.04.1948)1/1088 (protokół z ekshumacji 30.04.1950).