War graves
in Małopolska
04 09 1939
Polish Army
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 806 | Popełnił samobójstwo w Jaworznie. Według protokołu z ekshumacji zginął w czasie walk.
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 116 (wykaz grobów przesłany przez Zarząd Miejski w Jaworznie pismem z 3.04.1948) | 1/1088 (protokół z ekshumacji 26.04.1950).