War graves
in Małopolska
01 1945
German army
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 989, s. 23 (arkusz grobownictwa wojennego mogiły zbiorowej 4 żołnierzy armii niemieckiej).