War graves
in Małopolska
09 1939
nazwisko w karcie ewidencyjnej miejsca pamięci narodowej