War graves
in Małopolska
16 06 1944
Home Army
SZCZYRK
ps. Szczur lat 22